Edwards Stadsontwerp

Zoetermeer in de kern

Locatie Zoetermeer
Type project Space syntax-analyse
Programma Space syntax-analyse ten behoeve van de Omgevingsvisie en enkele specifieke projecten.
Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer
Jaar 2016

Zoetermeer is één van de grote groeikernen in Nederland. Inmiddels is de stad toe aan de logische vervolgstap: Het uitgroeien tot een zelfstandige Zoetermeer met een volledig en goed functionerend eigen stadscentrum.
We onderzochten ten eerste het stedelijk netwerk van Zoetermeer zelf nauwgezet. Wat zijn de meest fundamentele potenties en problemen? Vervolgens vergeleken we onze bevindingen met steden van vergelijkbare grootte als Maastricht en andere new towns als Almere. Wat maakt Zoetermeer zo eigenzinnig?
Dat bleek in de kern één zaak: Een enorm gat op de middenschaal. Alles in Zoetermeer is groot en grofschalig, of klein en fijnmazig. Zowel qua netwerk, bebouwing als functies. Een logisch gevolg van decennia kunstmatige top-down ontwikkeling. De stad-van-mensen moet zich nu door die opgelegde structuur een weg omhoog gaan banen. Een noodzakelijke trendbreuk zodat al die ambivalente tussenlagen, die steden zo'n rijke ervaring maken, gaan ontstaan. Waar bloeien de buurt-, wijk- en stadsstraten op als kweekvijver van economie en ontmoeting?
Wij lieten zien waar die kansen werkelijk liggen en waar veel minder. En welke ingrepen   gewenst zijn om de gemeentelijk ambities daadwerkelijk invulling te geven. Het slechten van barrières in en naar de driehoek Stadshart, Dorpsstraat en NS-station bleek daarvoor cruciaal.
Onze aanbevelingen worden meegenomen in het opstellen van de Omgevingsvisie. In een vervolgopdracht deden we nadere aanbevelingen ten aanzien van enkele grote, lopende ontwikkelprojecten.