Edwards Stadsontwerp

Utrecht Sciencepark

Locatie Utrecht Sciencepark
Type project Space syntax analyse
Programma Studie naar de randvoorwaarden om het Sciencepark aan beide zijden van de A28 hoogstedelijk te kunnen ontwikkelen
Opdrachtgevers Rijkswaterstaat
Bond van Nederlandse Architecten
In samenwerking met BenthemCrouwel Architects
Except Integrated Sustainability
BonoTraffics
Jaar 2016

De Gemeente Utrecht heeft grootse ambities met het Sciencepark. Dit gebied omvat niet alleen De Uithof aan de 'overkant' van de A28, maar ook Rijnsweerd aan de stadskant van  van de snelweg. Heel dit gebied moet één grote campus gaan worden. Intensief gebruikt en met een grootstedelijk karakter.

Binnen het Sciencepark zelf moet daarvoor de voetganger centraal staan. Voor de verankering van het gebied in de stad is de fietser cruciaal. Om precies te zijn: De fietser van morgen. En die heeft in toenemende mate een elektrische fiets.

Op die eBike rijdt hij/zij sneller en verder. Dat leidt tot een andere verdeling van fietsers in de stad, met steeds meer fietsers op een steeds kleiner aantal routes. Zo komen andere plekken in het vizier als zijnde kansrijk voor de 'fietseconomie' die de Nederlandse vorm van hoogstedelijkheid zo kenmerkt.

Juist de oostkant van de stad kan van die elektrische fiets profiteren als op drie niveaus een ingreep gepleegd wordt: Regionaal realisatie van enkele ontbrekende schakels in het fietsnetwerk tussen De Uithof en omliggende kernen. Stedelijk de omvorming van de Waterlinieweg van autosnelweg naar stadsboulevard waar het prettig fietsen is en die enorme ontwikkelkansen biedt. En tot slot binnen het UCP zelf het aanhelen van Rijnsweerd en De Uithof. Voor zowel voetganger als fietser.