Edwards Stadsontwerp

Winkelcentrum Brazilië

Locatie Oostelijke Handelskade, Amsterdam
Type project Stedebouwkundige studie
Programma 3.200 m2 extra winkelruimte, enkele maatschappelijke voorzieningen en een optioneel filmhuis
Opdrachtgever Stadsdeel Amsterdam-Oost
Jaar 2006

Ontwerponderzoek naar uitbreiding van winkelcentrum Brazilië aan de Oostelijke Handelskade. Onze programmatische ambitie was om het centrum breder positioneren, middels maatschappelijke voorzieningen, horeca en een mogelijk filmhuis. Ruimtelijk wilden we de van het water afgekeerde oriëntatie van het centrum corrigeren.

Twee concrete ruimtelijke issues kwamen zo in het proces centraal te staan: Organisatorisch het logisch in de loop leggen van de kadekant, en qua beeld het vinden van de juiste schaal in de overweldigende maten van het Oostelijk Havengebied.

In samenspraak met alle betrokkenen is in een aantal stappen een uitgebreide variantenstudie verricht. Op basis hiervan is een helder besluit genomen voor de meest compacte optie. Stedenbouwkundig niet onze eerste voorkeur ['te iel'], maar stadsdeel, ontwikkelaar en omwonenden konden zo wel verder.