Edwards Stadsontwerp

Kop Weespertrekvaart

Locatie Wenckebachweg, Amsterdam
Type project Schetsontwerp
Programma Circa 550 woningen en 500 m2 bedrijfsruimte.
Opdrachtgevers BKBouw
Eras Investments
Jaar 2008

Schetsontwerp voor woningbouw in de nieuwe woonwijk Overamstel. Het overkoepelende gemeentelijke plan voor Overamstel gaat uit van uitplaatsing van bestaande gebruikers en het ingrijpend wijzigen van de ontsluitingsstructuur.

Wij werden ingehuurd door een combinatie van aldaar gevestigde bedrijven en een externe investeerder. We stelden een ontwikkelingsscenario op dat uitgaat van de bestaande weg- en kavelstructuur. Dit maakt het plan gefaseerd uitvoerbaar, aanzienlijk goedkoper èn qua eindresultaat spannender en gevarieerder.

De vorm van het plangebied en de ligging aan het water verleidden ons tot het beeld van een enorm vrachtschip, waarop de woongebouwen als containers vastgestouwd staan. Elke woning heeft zowel uitzicht over het water aan stuurboord, als een buitenruimte op de avondzon aan bakboord. Voor één woongebouw maakten we een snelle uitwerking.