Edwards Stadsontwerp

Théophile de Bock

Locatie Théophile de Bockstraat eo., Amsterdam-Zuid
Type project SPvE en prijsvraagontwerp
Opdrachtgevers Stadsdeel Amsterdam-Zuid [2003]
De Ruimte - Eigen Haard - Van Wijnen
In samenwerking met Jutta Kehrer [2003]
Jaar 2003, 2010

In 2003 maakten wij voor het Stadsdeel een SPvE voor een cluster van zes vrijkomende schoolgebouwen rond een parkstrook met daarin de nieuwe Brede School. Voor drie gebouwen zetten wij in op sloop/nieuwbouw, en voor de andere drie op herontwikkeling. Voor park en school schetsten wij globaal de opties en bespraken die met de buurt. Op basis van de verkozen variant werden Brede School en parkstrook uitgevoerd.

In 2010 schreef het Stadsdeel een prijsvraag uit voor concrete ontwikkeling van de zes vrijgekomen gebouwen, plus een markante nieuwbouwkavel aan Amstelveenseweg. Als rooilijn kozen daar we een elegante gebogen lijn, die een pas terug deed ten opzichte van wat feitelijk was toegestaan. Zo creëerden we extra ruimte voor een toekomstig maaiveldontwerp dat de groene fietsverbinding tussen Vondelpark en Rembrandtpark niet blokkeert maar verbetert.