Edwards Stadsontwerp

Piet Hein

Locatie Jan Pieter Heijestraat, Amsterdam
Type project Gevelontwerp
Opdrachtgever Opbouw BV
In samenwerking met Willemsen-Tower Architect
Jaar 2008

Architectonisch schetsontwerp voor de gevel van een sloop/nieuwbouwproject in de Amsterdamse, vooroorlogse stad. Een eerder plan op die plek was vanwege fundamenteel verschil van inzicht reeds drie maal afgekeurd door de welstandscommissie.

Wij bedachten rond dat bestaande plan een nieuwe gevel, op basis van een nauwkeurige stedenbouwkundige analyse van de directe omgeving. In het plan zijn kenmerken van de gewaardeerde vroeg 20e eeuwse bebouwing èn van de vaak verguisde stadsvernieuwingsarchitectuur van de jaren '80 met elkaar verweven.

Het voorstel werd, ondanks de voorgeschiedenis en het licht controversiële karakter, onmiddellijk goedgekeurd. De ontwikkelaar kon weer verder en het plan is nu in verkoop.