Edwards Stadsontwerp

Osdorpplein Centrum Nieuw-West

Locatie Osdorpplein, Amsterdam
Type project Stedebouwkundig Plan, Uitwerkingsplan
Programma 19.500 m2 detailhandel, 510 woningen, 4.000 m2 leisure en garages met in totaal ±1.000 parkeerplaatsen
Opdrachtgevers LEBO Vastgoed
MRP Development | ASR Vastgoed Projecten
In samenwerking met Rudy Uytenhaak + Partners
Zeep architects & urban designers
Jaar 2012-2015, in ontwikkeling

Twee Stedebouwkundig Plannen voor de herontwikkeling van het Osdorpplein in Amsterdam. Het plein moet de komende jaren uitgroeien tot hèt belangrijkste winkel- en uitgaanscentrum van Amsterdam Nieuw-West. Daarvoor is aan de zuid- en westzijde een upgrade en uitbreiding voorzien van het winkelareaal, een stevige verdichting qua woningbouw en toevoeging van horeca en leisure, waaronder een bioscoop.
Het overkoepelende Vernieuwingsplan is van BDP; de bijzondere architectonische opzet van de blokken is ontwikkeld op basis van een idee van Rudy Uytenhaak + Partners. Hierin fungeren bovengrondse parkeergarages als kunstmatig 'heuvellandschap', waarover de gevarieerde woningbouw vanaf de gracht stapsgewijs omhoog kruipt. Ondanks de hoge dichtheid hebben veel woningen zo de voeten op de aarde, een directe relatie met gracht en een optimale bezonning en uitzicht. Het centrale bouwblok heeft eenzelfde opzet, wordt uitgewerkt door ZEEP architecten en naar verwachting in 2020 opgeleverd.
Wij concentreerden ons vooral op draagvlak, haalbaarheid, routing, openbare en semi-openbare ruimte, verkeersafwikkeling en de parkeeroplossing. Resultaat: Een zowel door ontwikkelaars, locale politiek, ondernemers als bewoners gedragen plan.