Edwards Stadsontwerp

Houtskoolschets Velp

Locatie Velp [Rheden]
Type project Uitwerking Structuurvisie
Programma 1100 woningen, 2 te vernieuwen winkelcentra
Opdrachtgever Gemeente Rheden
Jaar 2005-2006

Concrete uitwerking van de Structuurvisie van de Gemeente Rheden. Die Structuurvisie zelf bleek te abstract en globaal om in de praktijk richting te kunnen geven aan de forse woningbouwopgave in de grootste woonkern van Rheden: Velp.

Dwars door Velp loopt een spoorlijn. Ten noorden van die lijn ligt tegen de Veluwe een zeer rijk woonmilieu en de meeste winkels en voorzieningen; ten zuiden van de spoorlijn liggen richting IJssel arbeidersbuurtjes, galerijflats en een bedrijventerrein.

In de Houtskoolschets is nadrukkelijk gezocht naar een fysieke manier om die snoeiharde grens tussen beide milieus te verzachten. Een space syntax analyse toonde aan dat investeren in de noordzuid lopende Emmastraat de meest kansrijke manier is om een als geheel functionerende dorpsgemeenschap voor elkaar te krijgen. De meest noodzakelijke ingrepen daarvoor en voor een betere relatie tot het landschap werden gevisualiseerd.