Edwards Stadsontwerp

Hoofdstation Groningen

Locatie Hoofdstation Groningen
Type project space syntax-onderzoek
Programma Nieuwe fietstunnel onder het station
Opdrachtgever Gemeente Groningen
Jaar 2014

De Gemeente Groningen werkt samen met Prorail en de NS aan een ambitieus herontwerp van het Hoofdstation en directe omgeving. Een nieuwe voetgangerstunnel verbindt de treinperrons met de busstations en fietsenstallingen, en bovendien de binnenstad met de Rivierenbuurt aan de achterzijde. Het rangeerterrein verdwijnt zodat daar een grote nieuwbouwlocatie ontstaat.
Tijdens het besluitvormingsproces wierp zich de vraag op of er niet ook een fietstunnel wenselijk was. Wij bekeken middels de space syntax-methode de effecten van diverse tunnelopties. We konden zo inzichtelijk maken dat de nieuwe voetgangerstunnel de ontwikkelingspotentie aan de achterzijde daadwerkelijk vergroot. Ook toonden we aan dat de nieuwe fietstunnel, afhankelijk van de exacte ligging, fietsers zal trekken uit een veel groter deel van Groningen dan alleen de Rivierenbuurt. Verrassend daarbij was dat de tunnel ook voor een deel van het fietsverkeer in oost-westrichting een aantrekkelijke nieuwe verbinding betekent. Kortom: Twee vliegen in één klap.

De totale investering voor de plannen in en om het station bedraagt circa 250 miljoen euro. Daarvan is 12 miljoen euro gereserveerd voor de nieuwe fietstunnel. Burgemeester en Wethouders hebben inmiddels voorgesteld de fietstunnel inderdaad aan te leggen. De Gemeenteraad en de Provincie nemen in september een definitief besluit over dit voorstel.