Edwards Stadsontwerp

Het Carré Geldrop

Locatie Geldrop-centrum
Type project space syntax-analyse
Programma Verbeteringen in looproutes, openbare ruimte en continuïteit van het winkelfront
Opdrachtgever Gemeente Geldrop
Jaar 2014

Het centrum van Geldrop heeft een opvallende vorm: Een carré van vier straten, die een groot bouwblok begrenzen en waaraan vrijwel alle winkels en horeca gevestigd zijn.
Het dorp Geldrop telt 28.000 inwoners. Zoals veel gemeenten, met name in Noord-Brabant, kent ook Geldrop winkelleegstand. De gemeente heeft daarom het wijze en moedige besluit genomen de omvang van het centrum te willen beperken tot wat het dorp zelf nodig heeft en dragen kan.

Daarnaast is de gemeente bezig de knelpunten in het winkelgebied aan te pakken. Daarvoor bestaan legio grote en kleine ideeën. Onze space syntax-methode werd ingezet om een aantal van die voorstellen gedetailleerd tegen het licht te houden en eventueel met nieuwe voorstellen te komen.

Onze analyse toonde aan dat vooral de gedachte grotere ingrepen- zoals verplaatsing van de markt en veranderen van de verkeerscirculatie - weinig tot niets toevoegden. Simpeler ingrepen, zoals het bijplaatsen van winkelkiosken om hinderlijke 'gaten in het winkelgebied op te vullen, scoorden aanzienlijk beter.