Edwards Stadsontwerp

EmergentCity

Locatie Amsterdam, Drechtsteden en Breda
Programma Onderzoeksproject
Opdrachtgevers Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
In samenwerking met Hastig
Benthem Crouwel architects
Carlo van de Weijer
Jaar 2016-2018

Onderzoeksproject in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de gevolgen van de toenemend persoonlijke digitalisering. Op het grensvlak van ruimte, mobiliteit en de smartphone staan we aan het begin van een revolutie: Augmented Reality. Smartgear van diverse aard wordt steeds meer het besturingsmechanisme van onze mobiliteit en ons leven.
Wij lieten in het EmergentCity project zien hoe het gebruik van de stad door de burger aan het veranderen is. En wat dat gaat betekenen voor de manier waarop we onze steden organiseren en vormgeven. Als ontwerpers, investeerders en bestuurders.
We zien de fysieke stad niet meer als een machine. De stad is een zogeheten complex adaptief systeem: Grote aantallen individuen en organisaties die voortdurend onderling in interactie staan, zonder centrale sturing. Die interacties vormen uiteindelijk patronen, stromen, hotspots en een bottom-up groeiende hiërarchie.
Met behulp van smartphone-gebruikersdata en de space syntax-methode ontwikkelden we, samen met verkeerskundigen van Hastig, digitale stadsmodellen voor de Drechtsteden en Breda. Zo kunnen we stedelijke ontwikkelingen duidelijker zien en dieper begrijpen. En heel gerichte ingrepen voorstellen om wenselijke ontwikkelingen te stimuleren.
In samenwerking met BenthemCrouwel ontwikkelden we zo'n overstappunt, waar [eventueel zelfrijdende] taxi's en traditioneel OV elkaar ontmoeten. In heel Nederland zien we ruimte voor 60 tot 80 van dergelijke overstappunten. Het hele EmergentCity-project is hier te bekijken. Doen!