Edwards Stadsontwerp

De Hallen Amsterdam

Locatie Bilderdijkgracht, Tollensstraat, Bellamyplein en Ten Katestraat Amsterdam
Type project Stedenbouwkundig Plan
Programma Circa 400 woningen, 15.000 m2 creatieve bedrijfsruimte, horeca, filmzalen, bibliotheek en overige publieksfuncties, drie parkeergarages en een openbare passage
Opdrachtgever Stadsdeel Amsterdam-West
In samenwerking met Architectenbureau J. van Stigt
AWG architecten
Dok architecten
HENK architecten
Faro architecten
Jaar 1999-2015, inmiddels grotendeels opgeleverd

Stedebouwkundig Plan en Beeldkwaliteitplan voor herbestemming van een binnenstedelijk industriegebied tbv. een combinatie van wonen, werken en recreëren.

We namen een ouder stedenbouwkundig plan als uitgangspunt maar draaiden het binnenstebuiten: niet de oude tramremise deels slopen ten behoeve van woningbouw, maar de woningbouw naar het oosten opschuiven ten behoeve van behoud van de remise. Want waarom een gebouw van 15.000m2 vrije ruimte slopen in een dichtbebouwde buurt waar nergens meer plek is voor spannende programma's?
Als bonus kwam de woningbouw zo aan de gracht terecht. Die woningbouw is modern, maar verwijst in maatvoering, stoerheid, materiaal en silhouet naar de oude hallen.
En passant verdubbelden wij het te realiseren programma.
En die tramremise? Die is nu ingevuld met de oa. de Film- en Foodhallen, creatieve bedrijvigheid, hotel, bibliotheek en nog veel meer. Alles aan een overdekte passage, een nouveauté voor het Amsterdams publiek domein. De eerste maanden werd het complex al door honderdduizenden mensen bezocht en won het diverse prijzen. Komt dat zien!