Edwards Stadsontwerp

Bovenhaven Kampen

Locatie Bovenhaven, Kampen
Type project Uitwerking Binnenstadsvisie
Programma Publieksfuncties, circa 250-300 woningen, een Brede School en bovengronds gebouwd parkeren
Opdrachtgever Gemeente Kampen
Jaar 2009-2010

Uitwerking van de Binnenstadsvisie. Het prachtige centrum van Kampen moet beter, diverser en intensiever gebruikt gaan worden.

Wij maakten een ontwikkelingsscenario voor de verrommelde zuidelijke binnenstadsrand. Hier liggen terreinen braak, komen monumentale gebouwen vrij en wordt het maaiveld vooralsnog gedomineerd door parkeerterreinen, tankstations, manshoge hekken en verwaarlozing. Op basis van een grondige historische analyse kozen wij voor radicale herordening, direct geïnspireerd op het fraaie ontwerp van Leonard Springer en Cornelis Kromhout uit 1913 voor het Engelenbergplantsoen. Herstel van de plantsoenengordel, renovatie van industrieel erfgoed langs de IJssel en eigentijdse nieuwbouw brengen we zo in evenwicht.

Dit plan kwam tot stand middels een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.