Edwards Stadsontwerp

Wat wij doen

Edwards Stadsontwerp bestaat sinds 1999. Het bureau richt zich in zijn ontwerpen volledig op binnenstedelijke projecten. Daar ligt onze interesse, kracht en ervaring. Hoe groter de complicaties qua ruimte, financiën en actoren, hoe meer wij rechtop gaan zitten. Verouderde woonwijken, bedrijfsterreinen, steden en dorpen vormen een voedingsbodem waarop wij graag voortwoekeren.

We bedrijven zakelijke stedenbouw en vinden concrete oplossingen. We gebruiken de modernste ideeën, software en technieken: GIS en BIM zijn ons vertrouwd. We leggen zo rücksichtlos de werkelijke potenties van een plangebied bloot. Aan zweverige concepten en inhoudsloze schoonheid hebben we een broertje dood. Onze poëzie heeft een grammatica.

We doen in toenemende mate ook onderzoek. Daarbij richten we ons met name op de wisselwerking tussen het stedelijk netwerk enerzijds en zaken als economie en segregatie anderzijds. Dit verdiept onze kennis, waardoor we ook binnen projecten aanzienlijk scherpere uitspraken kunnen doen dan met traditionele stedenbouwkundige methoden. Zo formuleren we verrassende oplossingen die anders over het hoofd gezien worden.
Met name winkelleegstand en kantorenoverschot zijn actuele kwesties die wij scherp en doelgericht te lijf gaan.

Centraal staat voor ons altijd de kwaliteit van de uiteindelijke uitvoering. Concrete, tastbare, goede projecten. Met het juiste programma, op de juiste plek, op het juiste moment.

Wij werkten oa. voor:
- ASR Vastgoed Ontwikkeling
- Blauwhoed Eurowoningen
- De Ruimte Projectontwikkeling
- LEBO Vastgoed
- Nederhome
- Hogeschool van Amsterdam
- de provincies Noord-Brabant en Drenthe
... en de gemeenten Den Helder, Diemen, Ede, Geldrop-Mierlo, Groningen, Hardenberg, 's Hertogenbosch, Kampen, Landsmeer, Leidschendam-Voorburg, Maastricht, Ouder-Amstel, Rheden, Zoetermeer en Amsterdam.